<<  
 

Aktivitetskunst til Oslo Kommune 2014


"Akersbenken"


Bakgrunn for ide.
Noen av Oslos friområder fremstår som øde og arealer hvor folk haster forbi.
Et eksempel er parken rundt Kuba.
Dette område er utgangspunktet for dette utkastet.
Her eksisterer flotte lunder av trær som er plantet i sirkler for flere generasjoner siden.
Disse ligger på høyder langs Akerselven og har sikt ned til elven.
Parken er preget av forfall og lundene som ligger så fint til ved elven er øde og preget av søppel.
Dette utkastet tar sikte på å gjøre disse lundene mer innbydende å benytte av mennesker som ferdes, bor og arbeider rundt parken daglig.

 
  Kuba  
 

 

Tema for utkastet er: Sosialisering, lek, sted for kontemplativt tankespill, romantikk, nyte utsikt, hvile.
Skulpturen er designet med tanke på de sirklene av trær som befinner seg i parken på Kuba.
Da skulpturen hovedsakelig er bygget i tre vil den skape et harmonisk samspill med trærne.
Tre er skulpturens hovedmateriale og med sin organiske form vil skulpturen danne et naturlig og sympatisk utrykk.
Skulpturen har en tydelig symbolverdi i sin måte å omfavne trærne, den knytter mennesker sammen med naturen og danne et samspill av likeverd og respekt.
Om skulpturen får en vakker og harmonisk fremtoning og samtidig inviterer til aktivitet, vil dette virke inn på menneskene som kommer til stedet og gjøre at man ønsker å oppholde seg her.
Da skulpturen viser trærne omsorg vil dette forhåpentlig vis smitte over på menneskene som oppholder seg her.

 
  hans martin øien  
  Skulpturen er designet med 3 varianter av «stoler», dette betyr at man har forskjellige type sirkulære «stoler» hvor man kan sitte under et dekke, en eller flere personer sammen. Hvilken type stol man ønsker å bygge inn i skulpturen kan oppdragsgiver og kunstner drøfte.
Skulpturen har et universelt utrykk og vil kunne benyttes alle steder hvor det er grupper av trær og hvor terrenget er forholdsvis flatt.
 
  hans martin  
  Produksjon
Skulpturen er sammensatt av moduler bestående av tre, stål og betong. De ulike modulene boltes, sveises og skrues sammen. Skulpturen har et betong fundament som tilpasses grunnen skulpturen skal stå på slik at skulpturen står mest mulig rett i terrenget. Fundamentet stikker noe ned i grunnen, men ikke dypere enn at røttene til trærne ikke skades.
Tremateriale som anbefales å bruke er Kebony som har en lang levetid og har et eksklusivt utseende.
Kebony er en type impregnert furu med mye kjerneved.
Skulpturen vil kunne produseres av kunstneren og to assistenter, noen elementer vil være fabrikkert.

 
  hans martin  
  hans martin  
  hans marton  
  hans martin  
  hans martin  
  hans martin øien  
 

 

hans martin

 
 

 

hans martin

 
 

 

 
 

 

hans martin

 
 

 

hans martin øien

 
 

 

hans martin øien