źFantasimutantenes reise╗

 

Forslag til utendørs kunstprosjekt til nybygg ved Stokke ungdomsskole 2016.

 

 

 

 

 

 

<<

 
 
hans martin °ien
 
     
 

Bakgrunn for idé:

Utgangspunktet for min idé var å lage et verk som sier noe om naturens evolusjon og mennesket i utvikling.
Etter å ha bygget en skalamodell av den nye bygningen, laget jeg en rekke idéutkast med legoklosser og figurer til skulpturer både inne i bygget og ute i skolegården.
Alle utkastene inkluderer en sitteanordning, en mulighet til å benytte en skulptur-installasjon som et sitte og samlingspunkt og være identitetsskapende.
Til en eventuell skulptur installasjon inne i bygget ville jeg benyttet tre og finér som materiale. Skulpturen ville kunne plasseres i tilknytning til søyle/vegger i første etasje ved amfi. Men min konklusjon ble at det blir vanskelig å ikke komme i konflikt med annen virksomhet inne i bygget.

Jeg har derfor konsentrert meg om et av utkastene til en skulptur-gruppe ute i skolegården. Skulptur-gruppen er ment som et identitet skapende samlingspunkt med sitte og mingle muligheter. 

 

 
 

  hans martin

 

 
 

 

Stokke er en kommune hvor å reise til sjøs og i luften har vært viktig i folks liv og arbeide, jeg tenker på f.eks.: vikingenes reiser, hvalfangst tiden og moderne sjarter-reiser med fly fra Torp.
I det endelige utkastet har jeg vært opptatt av reise og evolusjon fra en utvidet og poetisk synsvinkel. Og jeg har ønsket å fremstille bevegelse i vann, luft og rom i et fast og bestandig materiale.
Utkastet inneholder også en lineær figur-rekke som kan skape assosiasjoner til evolusjons historie. Rekken består av en fugl (papegøye) apemennesket (som ligner på en wookie fra Starwars) og en Legofigur som både representerer mennesket og en robot.  Det er mennesket / roboten som styrer «fartøyet», apemennesket er mannskap og papegøyen har den fulle oversikt.
Man kan få inntrykk av at «fartøyet» bryter bølger på sjøen, eller er et flyvende teppe, eller et flagrende papirark.
Min idé er at dette verket skal skape en rekke assosiasjoner og tanker omkring menneskets reise gjennom tid og rom, gjennom kunnskap og utvikling. Skulptur-gruppen sier også noe om kunstig intelligens og data vitenskap. Den har et formspråk som kan sammenlignes med data generert 3D modellering og data spill med sin rene geometri, samtidig som den refererer til Lego-leker og science fiction. Tittelen «Fantasimutantene» refererer til hvordan inntrykk fra barndommens leker og film/spill opplevelser blander seg med ting og aktiviteter vi gjør som ungdom og eldre, disse barndomsinntrykkene er viktige elementer i vårt eget utrykk og identitet når vi blir eldre.

 

 
 
hans martin
 
 

 

Produksjon av skulptur-gruppe.

Det vil først lages en skalamodell i 1:3, denne vil lages i tre og gips. Skalamodellen vil benyttes av steinhuggere til å overføre skulpturen til fullskala skulptur i stein i tett samarbeid med kunstneren.

 

 
 

hans martin °ien

 

Verket er ment å skulle hugges i granitt. Det vil bestå av 10 deler som vil monteres sammen til en skulptur-gruppe.
Det vil benyttes en lys grå granitt til «bølgeformen» og steinen med «styrepinnen»,
Man vil bruke lys gul granitt til figur 1, figur 2 og søylen for papegøyen. Hodet til figur 2 og papegøyen hugges i rød granitt og poleres. Disse elementene boltes og limes med kjemisk anker til de andre steinene.
Om økonomien tillater det vil papegøyen og apemenneskets hode lages av patinert bronse.
Steinene vil ha ulike overflater som Naturlig overflate (grovhogd og flammet) slipt, meislet og polerte detaljer.

 

 
 
hans martin °ien
 
 

 

hans martin °ien

 

 
 

hans martin °ien

 

 
 

hans martin °ien

 

 
 

hans martin °ien

 

 
  hans martin °ien  
 

Marius Dahl renderinger