<<

 

 

”Sylgja”

Forslag til utførelse av kunstprosjekt for Ringebu og Fåvang.

Bakgrunn for idé:

Kulturhistorie - natur – lys – som bindeledd mellom mennesker.
Det var spesielt to viktige forhold jeg ville utforske etter å ha blitt nærmere kjent med Fåvang- Ringebu. Det ene var Ringebu Stavkirke som tusenårs sted og som jeg hadde oppfattet som svært viktig for stedets selvbilde, og det andre var Fåvang - Ringebu som vintersport sted.
I stavkirken lot jeg meg fascinere av det fantastiske interiøret og spesielt den rosemalte veggen bak alteret. Jeg ønsket å finne elementer her som jeg kunne benytte som motiver til skulpturelle konstruksjoner i stort format.
For å knytte dette til vinter og mørketid fant jeg frem til dokumentasjon på snøkrystaller og deres oppbygning og ulikheter. Dermed hadde jeg to klare hovedelementer som hadde et potensial som kunne utrykke egenart og stedstilknytning i tillegg til å virke som byggeelementer.

 
 

 

Hvordan kan detaljer fra rosemaling og snøkrystaller sammen danne identitetsskapende landemerker?

Etter å ha avfotografert interiøret i stavkirken kunne jeg velge ut detaljer i motivet som jeg ville rentegne. Detaljene ønsket jeg å kunne benytte i geometriske konstruksjoner og derfor er detaljene konsentrert rundt rose-motivene som lar seg gjøre om til geometri.
Jeg plukket også ut noen dyre-motiver som jeg så muligheten til å benytte som bærende elementer, eller topp-motiver.
Ved å forenkle detaljene i rosemalingen og fotografier av snøkrystaller til plantegninger, satt jeg igjen med to grunnelementer som jeg ser på som identitetsskapende og kan benytte disse til å bygge
store volumer tilpasset prosjektets budsjett.

 

 
 

Skulpturene har klare referanser til den lokale folkekunsten og man kan lett assosiere til mønstre fra tradisjonelle tekstiler, treskurd og smykker. Likevel har skulpturene et tydelig morderne uttrykk.

 

 
 


Lys og refleks er det tredje elementet som vil gjøre landemerkene komplette. Skulpturene vil kunne utføres helt eller delvis i blankt stål (Syrefast og eventuelt deler i cortenstål). Slipt syrefast vil virke sterk reflekterende og skulpturene vil belyses i mørket. Det vil holdes av et betydelig beløp i budsjettet til design av belysningen.
Belysningen vil bli et samarbeid mellom kunstner og lysdesigner.

 

 
 

Produksjon av skulpturer

Før en eventuell oppstart av produksjonen vil det lages mer detaljerte tegninger. Det er også mulig å vurdere de ulike elementer for eventuelt forbedring av helheten til den enkelte skulptur.
Skulpturene består av vannskjærte metallelementer og stein sokler.
De ulike metallelementene skjæres i ulik tykkelse etter hvor i konstruksjonene de er plassert. Fullskala skulpturene vil ha mer detaljer enn modellene som er ca 1:12
Skulpturene vil ha tykkere elementer i bunnen som er bærende og tynnere elementer i øvre del som ikke er bærende.
Metallelementene sveises sammen delvis på stede og i verkstedet hvor de produseres. Det suppleres med bolter under montering.
Det hugges steinsokler til skulpturene som også tilpasses situasjonen de monteres i. Steinarbeidene vil være av granitt.
Disse materialvalgene vil gjøre installasjonene nærmest vedlikeholdsfrie.
Med nåværende budsjettramme ser jeg muligheten til å realisere to skulpturer, dette er avhengi av størrelser og valg av materialer.
Alle de foreslåtte skulpturene vil kunne demonteres og flyttes om dette vil bli nødvendig på et senere
tidspunkt (eventuelt i forbindelse med flytting av E6 ut av Ringebu sentrum.)
Det vil utarbeides forslag til løsning på belysning underveis i produksjonen for å kunne integrere belysningen i skulpturen

 

 

Plassering:

Jeg har vurdert en rekke ulike plasseringer og hvilken skulptur som benyttes hvor .
Her er noen forslag jeg mener kan fungere. Jeg er også åpen for alternative plasseringer og en eventuell omrokering.

 

 
 

 

Plassering 1 er i første rundkjøringen du møter når du kommer til Fåvang.

Dette er et punkt som er synlig før du kjører av E6 og kan være et visuelt blikkfang. Her vil kunstverket kunne synes godt fra E6 både nord fra og sørfra om vegetasjonen holdes nede

 

 
 

 

Plassering 2

er Badeparken. Her vil kunstverket få mye luft rundt og og være godt synlig fra nærliggende rasteplass. Man kan tenke seg at skulpturen vil få en sokkelanordning som også kan benyttes som sitte-elementer.

 

 
 

 

Plassering 3

er en landtunge som stikker ut i Tromsa. Dette er en plassering som er godt synlig fra E6 og fra Badeparken. Men for å komme til kunstverket må man ta turen om Fåvang sentrum eller broa ved Tromsavegen. Om man her lager et fint anlegg rundt kunstverket vil dette kunne bli et populært turmål ved enden av kulturstien langs Tromsa. Terrenget her bør kanskje heves noe for å unngå flomskader. Steinsettingen rundt landtungen som vises på bildet er ikke medregnet i understående budsjett.

 

 
 

 

 

 

Plassering 4

Her vil skulpturen være noe av det første man ser når man kommer inn i Ringebu fra syd. Skulpturen vil stå i tilknytning til elven Våla. Stedet er nå en parkeringsplass. Ringmuren er ikke budsjettert.

 

 
 

 

Plassering 5

er et sted med tanke på nærhet til jernbanestasjonen og sentrum i Ringebu. Her vil alle reisende langs Gudbrandsdalsbanen og E6 kunne se kunstverket når de passerer så lenge E6 går igjennom sentrum.

 

 
 

 

Plassering 6 er i forbindelse med det gamle rådhuset og parken.

Her får skulpturen god plass og vil være i dialog med de omkringliggende bygningene.

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempel på hvordan man kan blande cortenstål og syrefast stål

 
hans martin øien

 

 

 

.