x

 

"F ø r E l v e n e s T i d"

 

Utendørs kunstprosjekt for Hønefoss videregående skole 2015

 

 

 

 

Hans Martin Øien Prosjektbeskrivelse og utkast

Hans Martin Øien Bilder fra produksjonen

 

hans martin øien

 

Hans Martin Øien

 

Hans Martin Øien

 

Hans Martin Øien

 

Hans Martin Øien

 

Hans Martin Øien

 

Hans Martin Øien

 

Hans Martin Øien

 

Hans Martin Øien

 

Hans Martin Øien

 

Hans Martin Øien

 

Hans Martin Øien

 

hans martin øien

 

Hans Martin Øien

 

Hans Martin Øien

 

Hans Martin Øien

 

hans martin øien

 

hans martin øien

 

hans martin øien

 

hans martin øien

 

© 2015 Hans Martin Øien