x

"Helt på håret"

Kunstprosjekt for Trondheim Helsevakt 2018

Kunstprosjektet er tilpasset helsevaktens akuttmottak.
."Et kunstprosjekt her vil markere inngangen, være en velkomst til alle som ankommer bygget og gi stedet identitet slik at publikum lett kan finne frem
...og gjerne gi et lite smil til folk i en sårbar situasjon”.
Det var et ønske fra komiteen at jeg benyttet formspråk fra Legofiguren
(Lego byggeklosser) på en måte jeg har gjort tidligere. Under utviklingen av ideene
bygget jeg ulike modeller og utkast med tradisjonelle legoklosser før jeg endte opp med skulpturene "Helt på håret" og "Doktor universalis"


Helt på håret refererer til et uttrykk som jeg husker fra min egen oppvekst.
"Helt på håret" beskriver noe som var en "hårsbredd fra" katastrofen.
Noe eller noen som klarer seg med små marginer.
Det refererer til noe som var veldig nære på å skje.
Samtidig er "Helt på håret" en lek med ord inspirert av situasjonen skulpturen avbilder,
- en helt som har havnet på hodet.

Man kan også betrakte skulpturen som en hyllest til alle de anonyme helter som jobber i helsevesenet og de som jobber i felten som ambulansepersjonell. Her fremstår de som en tradisjonell skulptur på sokkel men som asiktsløse figurer som i tillegg til å referere til helsearbeideren også refererer til abstrakt geometri og Lego-figuren som vi kjenner den fra Lego leken. Skulpturen er skråstilt i forhold til byggningen for å forsterke intrykket av figurer i bevegelse, som om de er fryst i et øyeblikk på vei mot akuttmottaket og plassert på sokkel der og da.


Skulpturen er utført i gul og mørk grå granitt. Til skulpturen hører to benker som er
utført i mørk grå granitt og eik. Benkene er også inspirert av Lego-klosser og
er med på å aktivisere det avgrensede området hvor skulpturen er plassert..

.

hans martin řien

 

se bilder fra prosessen her:

hans martin řein

 

hans martin řien

 

hans martin řien

 

hans martin řien

 

hans martin øien