x

"Helt på håret"

I kunstplanen for den nye Helsevakten i Trondheim var disse overodnede mål for kunsten:

• Kunsten skal signalisere trygghet, vennlighet og tillit for mennesker som er i en akutt situasjon.
• Kunsten skal spille på lag med arkitekturen, berike og styrke arkitekturen
• Kunsten skal tydelig signalisere inngangsområdet og gi det attraksjonsverdi.
• Kunsten skal ha høy kvalitet på utførelse, meningsinnhold og estetiske kvaliteter.
• Kunsten skal kunne oppleves over tid og ikke bli utdatert etter få år.

Inngangspartiet ble valgt ut som ett av stedene for kunst i det nye bygget. Dette vil være inngangspartiet til helsevaktens akuttmottak.

-Et kunstprosjekt her vil markere inngangen, være en velkomst til alle som ankommer
bygget og gi stedet identitet slik at publikum lett kan finne frem. Kunstverket skal ikke
oppfordre til unødig opphold, men gjerne gi et lite smil til folk i en sårbar situasjon.
Kunstverket skal være solid og vedlikeholdsfritt og tåle å stå utendørs".

Det var et ønske fra komiteen at jeg benyttet formspråk fra Legofiguren (Lego byggeklosser) på en måte jeg har gjort tidligere. Jeg bygget ulike modeller og utkast med legoklosser før jeg endte opp med skulpturgruppen "Helt på håret" og skulpturen "Doktor universalis"

Helt på håret refererer til et uttrykk som jeg husker fra min barndom og oppvekst. "Helt på håret" beskriver noe som var en "hårsbredd fra" katastrofen. Noe eller noen som klarer seg med små marginer. Det refererer til noe som var veldig nære på å skje.

Samtidig er "Helt på håret" en lek med ord inspirert av situasjonen skulpturen avbilder, - en helt som har havnet på hodet.

Skulpturen er utført i gul og mørk grå granitt. Til skulpturen hører to benker utført i mørk grå granitt og eik. Benkene er også inspirert av Lego-klosser og er med på å aktivisere det avgrensede området hvor skulpturen er plassert.

hans martin øien

 

se bilder fra prosessen her:

hans martin øein

 

hans martin øien

 

hans martin øien

 

hans martin øien

 

hans martin øien