x

"H o m o L u d e n s"

 

Utsmykking av inngangsparti ved Union Scene, Drammen 2015

 

 

 

Skulpturen ved Union Scene i Drammen forestiller en Lego-figur som hogger seg selv ut av en steinblokk med hammer og meisel..
Dette er et bilde på det skapende menneske og kan ha flere bakenforliggende betydninger.
Her henviser det først og fremst til
hvordan mennesket danner kulturen og hvordan kulturen er med på å forme oss som mennesker.

Homo ludens er et latinsk uttrykk som betyr det lekende mennesket.
Uttrykket har blitt brukt i flere sammenhenger, men mest om når voksne «leker» i en eller annen form: i uhøytidelige idretter, gjennom spill og kunst. m.m.

Skulpturen er hogget i lys gul
granitt og er 190 cm høy med
sokkel.

 

 

© 2015 Hans Martin Øien

hans martin øien
  hans martin øien
  hans martin øien
  hans martin øien