<<

«Etter propellenes tid»

 

Forslag til utførelse av kunstprosjekt for rundkjøringen «Propellen» ved Fornebu.

Av Hans Martin Øien 2016

 

 

 

 

 

 

 
 
hans martin øien
 
 

 

hans martin øien

Bakgrunn for idé:

Fornebu har et rikt fugle- og insektliv. Hele 264 fuglearter er registrert på Fornebulandet, her finnes hele 76 rødlistet insektarter. Fornebulandet er et av de rikeste områdene vi har i landet når det kommer til såkalte varmekjære planter og insekter. Den kalkrike berggrunnen, en årlig gjennomsnittstemperatur på 4-6 ⁰C og en nedbørsmengde på mellom 700 og 1000 mm er alle gode faktorer, som sammen gir et godt grunnlag for en variert flora og fauna. Så mye som 80 prosent av landets biologiske mangfold er representert på de kalkrike områdene rundt Fornebu og på det sentrale Østlandet. Mange plante- og dyrearter finnes faktisk kun her.

Fornebu er mest kjent for å ha hatt Norges første hovedflyplass mellom 1939 – 1998. Fortsatt er det bygninger på området som minner oss om dette. (bla. Terminalbygget, flytårnet).   Rundkjøringen for dette kunstprosjektet har fått navnet «Propellen».  Dette at vi forbinder Fornebu med den tidligere hoved flyplassen og at området nå er i en stor forvandling til å bli en viktig forstad til Oslo, ga meg et utgangspunkt til et stedsspesifikt kunstprosjekt for rundkjøringen.

hans martin øien

 
 

 

Jeg ser for meg at en stor tre vinget propell-skulptur stående på én vinge og festet i en stor grovhogget granitt stein.

Propell-skulpturens to utstrakte vinger er perforert i et mønster som gjengir strukturer i nærliggende arkitektur og kan minne om innsektvinger. Vingene gir innrykk av å oppløses i figurer av mennesker og dyr i en sameksistens. Jeg tenker at dette symboliserer denne overgangen fra et historisk sted for flytrafikk til et bo og arbeidsområde for mange mennesker.

 -Som det står i Fornebuerklæringens første punkt: «Fornebu skal inspirere mennesker til å få frem det beste i seg selv og hverandre, og være så full av mangfoldig aktivitet at alle kan bidra».

 

Jeg har arbeidet med en rekke ulike motiver med ulike dyr og menneskeskikkelser. Figurene fremstår som silhuetter og er hentet fra ulike fotografier som jeg selv har tatt og noen som jeg har hentet hos andre. Fotografiene er digitalt overført og har en høy grad av detaljrikdom.

Motivene er dynamiske og kan tilpasses etter komiteens ønsker, jeg kan komme med forslag til komposisjoner og er åpen for dialog. Jeg ser for meg at motivene i høy grad signaliserer menneskelig aktivitet i samspill med naturen og at det reflekterer bla. et ønske om å fly.

Propell-skulpturen monteres midt i rundkjøringen. Terrenget i rundkjøringen beholdes omtrent som i dag; som en konveks sirkel med et sentrum ca. 1 meter over gateplan.  Nåværende steiner på område fjernes og erstattes av en større stein. Steinen plasseres på et fundament i betong og vil fungere som sokkel for skulpturen

.hans martin øien

 
 

 

Produksjonsbeskrivelse

 

Skulpturen vil bli laget i tre deler: Kropp og høyre og venstre vinge. Hele skulpturen kles med kobber.

Kroppen vil først bli formet i leire i full størrelse for så å ta en avstøpning i glassfiber. Denne glassfiber formen vil bli benyttet når man skal gi kobberplatene riktig form.

3 mm kobberplater vil sveises til et skjelett av rustfritt stål. Et syrefast stålrør vil gå fra kroppen og ned i sokkel-steinen og videre ned i fundament på stedet. Vingene vil vannskjæres i 10 mm rustfritt stål og kles med 2.5mm kobberplater. Det vil lages en festeanordning slik at vingene enkelt vil kunne monteres sammen med skulpturens «kropp» i rundkjøringen.

 

hans martin øien

 

Skulpturen kan delvis patineres sort (mørk brun) og delvis speil-poleres. Jeg vil foreslå å speil-polere sentrum av skulpturen som vil få en voluminøs og skulpturell dynamisk form, mens vingene graderes ut i sort. Dette for at silhuettene da vil bli tydeligere mot himmelen. Da det ikke er mulig med belysning inne i rundkjøringen synes jeg det er et poeng at skulpturen reflekterer lys og har fargesjatteringer i kobberfarge.

 

 
 

Montering.

 

 

Skulpturen vil ha en forankring i et syrefast stål som vil gå fra skulpturens kropp og igjennom sokkel-stein og ned i et betongfundament.

Sokkel-steinen limes til fundamentet med steinlim. 

Skulpturen vi ha en påsveiset krans i syrefast stål som møter sokkel-steinen. Skulpturen limes med kjemisk anker i steinen og kransen boltes i sokkelsteinen med syrefaste bolter. Krans og bolter lakkeres sort. Vingene monteres til slutt, de kan felles inn i skulpturens kropp og sveises fast.

Det vil bli gjort en prøvemontering før den endelig plasseres i rundkjøringen, dette for å være sikker på at skulpturen er riktig balansert og står rett i sokkel og underlag.

Steinsokkel kan produseres i Norge.

 

 

 
 
hans martin øien
 
 

 

hans martin øien

 
 
hans martin øien
 
 
hans martin øien