<<

 

«Hu Jenny»-prosjektet skrinlegges

LO Stavanger og omegn ønsker likevel ikke å gi Stavanger kommune en lenge planlagt kunstgave som skulle stå på Nytorget.

De mener at kunstneren som vant konkurransen om utsmykningsoppdraget ikke har levert i tråd med den opprinnelige ideen.

Det blir ingen kunst for å hedre kvinnelige arbeidere på Nytorget likevel. Foto: Jan Inge Haga

Kine Hult

journalist Stavanger aftenblad

13. oktober

Det er snart fire år siden ideen om en skulptur basert på «Hu Jenny» fra Gunnar Roalkvams dikt ble lansert av LO i Stavanger og omegn og Arbeidernes historielag i Stavanger.

Ideen var å skape et kunstverk som hedret arbeiderkvinnene, og plassere det på et sted av relevant historisk betydning.

I april 2021 havnet en søknad fra LO Stavanger og omegn (i denne saken omtalt som LO) om å sette opp en statue på Nytorget hos Stavanger kommunes kunstutvalg.

I søknaden kunne man blant annet lese følgende:

«Nytorget og Pedersgata har i over 150 år vært et sentralt butikkstrøk særlig for arbeiderbefolkningen i den østre bydelen.

Området har også vært arnestedet for mye av det folkelig engasjementet som ligger til grunn for utviklingen av forbrukersamvirket i Stavanger.»

Det ble anslått at skulpturen ville koste mellom 1,4 og 2 millioner kroner, som LO skulle samle inn fra ulike aktører i fagbevegelsen, forbrukersamvirket og det private næringslivet.

Utsmykkingsoppdraget ble lyst ut offentlig av LO Stavanger og omegn, og da søknadsfristen gikk ut 1. mars 2022, hadde 15 kunstnere meldt sin interesse.

Samlet inn 1,6 millioner

I en artikkel i Aftenbladet publisert 18. mars samme år, fortalte leder Morten Wiik i LOs lokale skulpturutvalg at det da var samlet inn om lag 1,6 millioner kroner til prosjektet.

Blant giverne var næringsliv, fagforeninger og klubber. Dessuten kom det inn penger fra en konsert i St. Johannes kirke 16. mai 2021.

LOs skulpturutvalg valgte å invitere fire av kunstnerne som hadde sendt inn bidrag til en lukket konkurranse om oppdraget.

Så ble de fire bidragene stemt over i en jury bestående av sju personer: Tre representanter fra Stavanger kommune, tre representanter fra LO Stavanger og omegn, samt kunstkonsulent Signe Christine Urdal.

I et brev sendt fra LO til Stavanger kommune 10. oktober går det fram at det var et visst sprik mellom stemmene. Én kunstner fikk ingen stemmer, to fikk to hver, den siste, Per Dybvig, fikk tre.

Ifølge leder Jo Jenseg i LO Stavanger og omegn, stemte den ene av LOs tre representanter på vinnerbidraget.

LO trakk i bremsen

Dermed skulle man tro at prosjektet kunne settes ut i livet, men så enkelt var det ikke. For etter at juryen hadde sagt sitt, møttes skulpturutvalget i LO Stavanger og omegn igjen.

Ifølge Jenseg var flertallet der lite fornøyde med Dybvigs arbeid. Saken gikk videre til styret i LO i Stavanger og omegn, hvor det 8. september ble vedtatt å ikke gi vinnerbidraget fra Per Dybvig i gave til Stavanger kommune på Nytorget.

Vedtaket ble gjort med seks mot fem stemmer.

– Flertallet mente at vinnerbidraget ikke var i samsvar med formålet med gaven. Det klarte ikke å skape en relasjon til forbrukersamvirket eller arbeiderkvinnene, slik hensikten var, sier Jenseg til Aftenbladet.

– Dere har kommet ganske langt i prosessen og vært orientert om reglene for offentlig utsmykking hele tiden. Forplikter ikke dette?

– Det sitter langt inne å trekke tilbake en gave når vi har kommet så langt i prosessen. Men det er vanskelig overfor giverne våre å støtte et kunstprosjekt som ikke er det de hadde forventet.

Det er godt mulig vi kunne gjort en bedre og grundigere jobb i utvelgelsen av kunstnere og at vi kunne hatt en grundigere prosess, sier Jenseg.

I brevet til Stavanger kommune, skriver han blant annet følgende:

«Bakgrunnen for vedtaket er at fleirtalet i styret meiner at Per Dybvig sitt bidrag ikkje er i tråd med ideen som er nemnt i innleiinga og som kom fram av konkurransegrunnlaget.»

– Hva gjør dere med pengene som er samlet inn?

– De må gis tilbake til de som har gitt dem, minus det som har blitt brukt til prosessen så langt. Kunstnerne som har levert bidrag og kunstkonsulent skal ha betalt, sier Jenseg.

Leder Bjarne Kvadsheim (Sp) i Stavanger kommunes kunstutvalg synes det er synd at prosjektet strander på denne måten.

– Helt fra begynnelsen har LO ønsket å styre denne prosessen selv, og jeg har gjentatte ganger forklart dem hvordan reglene for offentlig utsmykking i Stavanger kommune fungerer.

Jeg har også oppfordret dem om å velge kunstnere de tror at vil levere noe som er innenfor det de har tenkt, sier Kvadsheim.

Aftenbladet har fredag forsøkt å komme i kontakt med Per Dybvig for en kommentar. Han har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.