Produksjonen av minnesmerket over Otto Nielsen.

 

Otto Nielsen som programredaktør i NRK var en svært viktig bidragsyter til Norsk musikkliv. Derfor falt det naturlig å knytte han opp til radioen som sin viktigste kulturformidler.

Etter noen vurderinger falt valget vårt på Radionettes radio "Kurér" fra 1958. En radiomodell som fantes i svært mange hjem i Norge og som vi husker fra vår egen oppvekst.

 

otto

 

otto

vårt konkurranseutkast ble utarbeidet samtidig som man la ned FM radioen i Norge til fordel for DAB. Dette var med på å gjøre vår idé med å bruke radioen som en del av minnesmerke mer aktuell.

 

otto

Vi så for oss Otto Nielsen snakke til oss fra radioens søkerfelt.

 

otto

Runi's tidlige idéskisse.

 

otto

En annen intressant ting vi har tatt vare på er en liten bok fra brakke nr. 9 på Grini fangeleir hvor Runis far hadde sittet som fange under krigen. I boken hadde alle fangene på brakka skrevet navnene sine. Otto Nielsen var en av dem.

Signaturen er også en av detaljene i det ferdige minnesmerket.

 

otto

Arbeid med å finne riktig størrelse på minnesmerket.

 

otto

 

 

otto

Liten situasjonsmodell fra den opprinnelige plasseringen på Bakklandstorget.

 

otto

Første fysiske modell av minnesmerke.

 

otto

Benken i skulpturens bakside var ment å skulle være et sted hvor man kunne nyte synet av Nidelven som viser seg mellom bygningene på Bakklandstorget.

 

otto

arbeid med 3D tegnet skalamodell

 

otto

 

 

otto

skalamodell i MDF

 

otto

 

 

otto

Runi modellerer byste til skalamodell

 

otto

 

 

otto

Skalamodellen får benk og relieff

 

otto

Den ferdige skalamodellen

 

otto

fotomontasje opprinnelige plassering på Bakklandstorget.

 

otto

Fotomontasje av skulpturens bakside.

I oppgaveteksten for konkurransen om utførelse av minnesmerket var det presisert et ønske om at minnesmerket skulle være aktiviserende for byrommet på Bakklandstorget. Ved å lage et rom inne i radioen hvor man kan trekke seg tilbake å nyte utsikten til Nidelven mellom bygningene mente vi å skape rom for aktivitet i et hjørne av torget som ellers er et mørkt og stille sted.

 

otto

3D tegning av plassering

 

otto

 

 

hans martin øien

utarbeiding av tekst til framsiden av minnesmerket.

 

otto

Runis skisse til Bakklandets vakre Maja.

 

otto

 

 

otto

 

 

hans martin øien

 

 

hans martin øien

fotomontasje ny plassering

 

hans martin øien

Arbeidet med steinen begynner,

 

otto

 

 

otto

 

 

otto

 

 

otto

Første modellering av Otto

 

otto

3D tegning av relieff

 

otto

modellering av relieff

 

otto

silikon form av relieff

 

otto

patinering av bronse

 

otto

første modellering

 

otto

andre modellering av Otto

 

otto

Familielikhet?

 

otto

silikonform av byste

 

otto

arbeid med voks for bronsestøp ved Bronsestøp AS, Oslo

 

otto

rett ut av støpeformen

 

otto

teksten i steinen gjøres tydelig av lyset som faller fra siden kl. 17.00. Når skriften står i skygge eller gråvær blir den nesten borte.

 

otto

klargjøring for sandblåsing

 

ottio

 

 

otto

 

 

otto

 

 

otto

benk i syrefast stål og oljet eik.

 

otto

 

 

otto

 

 

otto

klar for transport

 

ottto

fundamentering

 

hans martin øien

endelig på plass!

 

hans martin øien

 

 

hans martin øien