<<
hm

 

 

Hvordan kan et skrevet dikt på et A4 ark bli til et Amfi?

Ved å krølle og brette ark på ulike måter kommer man rask frem til en «trekkspill» formasjon som kan utmerket brukes som en tribune / amfi

Ved å brette arket diagonalt og legge det i et terreng tilsvarende terrenget ved skolen, blir formen mer dynamisk og interessant skulpturelt.

 

hm

 

«tribunen» ble mer organisk med myke avrundinger og bølgende profiler. Ved å brette en irregulær form med trinn i ulike dybder mens avsatsene var omtrent like høye fremsto «tribunen» mer skulpturell, bestående av kun ulike flater. De ulike trinnene vil kunne innby til en mer leken og morsom måte å sitte på.

For å gjøre stedet til en lun plass skjermet for vind vil man kunne forme terrenget med en fordypning. På denne måten vil også terrenget få en amfi-form formet som en halvsirkel. Den skulpturelle delen av amfiet vil kunne ligge inne i denne terrengfordypningen og terrenget selv vil kunne formes med avsatser, «terrasser» slik at det blir en forlengelse av skulpturens avsatser. Med en trinn høyde på 50 cm. Vil man med syv trinn nå full høyde på terrenget. På denne måten vil skulpturen gi intrykk av å være et sammenkrøllet ark som har blitt fanget opp av fordypningen og trinnene i terrenget.

 

 

hans martin øien

 

Amfiskulpturens bølgende form og plassering kan minne om vann som renner i terrenget. Dette gir amfiet en relasjon til byen Hønefoss sin geografiske opprinnelse – imøte mellom to elver, Bengna og Randselva. Skulpturen kan fremstå som et tørt elveleie, slipt av vann. Derfor tittelen: "Før elvenes tid" som forøvrig er tittel til et dikt av Hånes.I gulvet foran skulpturen foreslås en gressarmering i sirkelformasjon.

 

hans martin øien

 

hm

 

Skulpturen vil monteres på et betongfundament som heller 20 grader i terrenget. Sammenføyningene av steinene vil gjøres så usynlige som mulig. Oppdelingen vil også forhindre mulige sprekkdannelser i steinene.

 

 

Dikt i amfiet.

Det foreslås to ulike forslag til hvor man kan skrive dikt inn i steinamfiet:

1.      Diktet preges inn i skulpturen som om det er skrevet for hånd på et stort ark, ordene blir brutt   av den bølgende bevegelsen og man må bevege seg på skulpturen for å se sammenhengen og innholdet i diktet. På avstand vil ordene fremstå som ornamenter på den store lyse flaten. Teksten vil fremheves ved at den hånd-hugges i relieff, ordene står litt høyere enn selve steinens overflate, overflaten pigges og slipes til en fin ru overflate mens ordene poleres. Dette gjør at diktet vil bli tydelig mørkere enn resten av steinen når steinen er tørr, mens når steinen blir våt viskes ordene nesten helt ut.

2.      Alternativt sandblåses diktet inn i steinen og ordene fylles med en mørkere stein. 

Det benyttes forfatterens egen håndskrift for å gjøre dette med arket som ligger henslengt i terrenget mer autentiskt. Håndskriften vil også gi forfatterens personlige preg på diktet og skulpturen.

 

hm

Opparbeiding av terreng

 

Terrenget rundt Amfi-skulpturen opparbeides delvis med torvblokker for å kunne danne varige avsatser i hellingene. Det vil bli sådd egnet gress over avsatsene så hele terrenget rundt vil fremstå som en del av amfiet.  Gress-amfiet vil kunne gradvis jevnes ut mot sidene. Avsatsene vil ha en avrundet form for å kunne stå imot slitasje og at gresset kan gro jevnt. Man kan også vurdere om man vil benytte cortenstål som støtte for å lage mer bestandige trinn.

 

hm

 

hans martin øien

 

Det er laget to ulike forslag til utforming av selve skulpturen. En hvor man tenker seg arket som et stivt materiale som er brettet, og et annet forslag hvor arket har ett blødt uttrykk og er mer irregulært som sitteavsats.

 

hans martin øien

 

 

Belysning

 

Vi ønsker å benytte en lysdesigner for å få råd om belysningen. Vi tror at ved å belyse skulpturen fra undersiden vil den få et flytende utseende i mørket og med å supplere med et par lamper i høyde med skulpturens overflate vil man også få et fint skyggespill i trinnene og teksten vil komme tydeligere frem.

 

 

hans martin øien
hans martin øien
hans martin øien
hans martin øien
3D illustrasjoner  av Marius Dahl