hm
 

hans martin øien

Til daglig arbeider jeg med kunst i offentlig rom og har lang erfaring fra mange ulike prosjekter, både temporære og permanente kunstprosjekter. Hvert kunstprosjekt jeg går inn i har et stedsrelatert utgangspunkt. Jeg starter med å forsøke å forstå stedets egenart ved å studere stedets historikk, natur, bruk av materialer og stedig arkitektur. Å oppleve stedet på et tidlig tidspunkt i prosessen og samtaler med lokale miljøer er viktig. Det er i stor grad stedets identitet eller mangel på identitet som bestemmer utviklingen av konseptet. Derfor blir hvert prosjekt ulikt hverandre i uttrykk og materialbruk.


 
 
hans martin øien  
 
hans martin øien  
 
hans martin øien  
line  
hans martin øien  
 

hans martin øien

 
line
 
hans martin øien  
line
 
hans martin øien  
line
 
hans martin øien  
line  
hans martin øien  
line  
hans martin øien  
line  
hans martin øien  
line  
hans martin ien  
 
jtt  
 
hans martin øien  
 
 
 
jtt